Espacios Verdes

  • Plantación de árboles
  • Poda o extracción de árboles
  • Retiro de ramas, escombros
  • Corte de pasto en espacios públicos